Przeskocz do treści
Fenomenologia dziś
Zapraszamy na
Translatorium fenomenologiczne
Slider
 
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego,

w dniach 13-14 grudnia 2019 roku odbyła się w Warszawie kolejna, XIX konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego pt. "Fenomenologia dziś". Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tym wydarzeniu, za Państwa wsparcie, interesujące referaty i dyskusje. Zobrazowały nam one różnorodność i bogactwo współczesnej myśli fenomenologicznej w Polsce.

Pierwszego dnia konferencji, 13 grudnia 2019, odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa, podczas którego pomyślnie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa w latach 2015-2019. Jednocześnie wybrano nowy Zarząd Towarzystwa w składzie (w porządku alfabetycznym): Marzena Adamiak (skarbnik), Jagna Brudzińska (prezes), Filip Borek, Piotr Janik (wiceprezes), Małgorzata Przanowska (sekretarz), Daniel Sobota. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Robert Grzywacz, Maria Gołębiewska i Marek Maciejczak.
 
Za obdarzenie nas zaufaniem serdecznie Państwu dziękujemy !

Jako nowy Zarząd Towarzystwa pragniemy serdecznie podziękować naszym poprzednikom, prezesowi Wojtkowi Starzyńskiemu oraz sekretarzowi Witoldowi Płotce jak i całemu ustępującemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej za ich trud i wykonaną pracę promującą i konsolidującą polską fenomenologię.

W obecnej kadencji z radością będziemy kontynuować realizowane przez naszych poprzedników inicjatywy, w tym organizację krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów, takich jak Seminarium Naukowe „Perspektywy współczesnej fenomenologii” czy też cykl „Czytanie…”, poświęcony lekturze i dyskusji kluczowych tekstów tradycji fenomenologicznej.

Cele, jakie sobie stawiamy, to przede wszystkim dalsze umiędzynarodowianie działalności Towarzystwa, promocja interdyscyplinarnego profilu fenomenologii poparta refleksją metodologiczną oraz wzmacnianie widzialności i rozpoznawalności PTFenu jako ogólnopolskiego Towarzystwa Naukowego.

Do nowych inicjatyw należeć będzie m.in. międzynarodowa "Research Summer School in Genetic Phenomenology", która w bieżącym roku po raz trzeci odbędzie się w Warszawie w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, ale od tego roku współorganizowana będzie przez nasze Towarzystwo.

O wszystkich wydarzeniach będziemy Państwa na bieżąco informować. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy do czynnego udziału w aktywnościach Towarzystwa.

Zdajemy sobie sprawę, że powodzenie Towarzystwa Naukowego zależne jest od zaangażowania i konkretnej współpracy jej członków. Wszystkich Państwa serdecznie do tej współpracy zapraszamy.

W tym duchu życzymy wszystkim pomyślności w Nowym Roku !

W imieniu Zarządu PTFen,
z poważaniem

Jagna Brudzińska