Przeskocz do treści

Deklaracja

Deklaracja członkowska [pobierz].

Prosimy o wysłanie wypełnionej deklaracji na adres: ptfen@ifispan.waw.pl

Numer konta PTFen-u: 68 1240 1024 11110010 0102 0477 (Bank Pekao SA II O/Wwa)