Przeskocz do treści

Cele Towarzystwa

Celem Towarzystwa jest nie tylko zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką filozoficzną, (zwłaszcza nurtem fenomenologicznym w filozofii) oraz rozwijanie i propagowanie filozofii poprzez inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale także współpraca z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi (a w szczególności promowanie i ułatwianie kontaktów z tymi ośrodkami), jak również prowadzenie działalności naukowej.
Towarzystwo realizuje swoje cele przez: a) organizowanie zebrań i konferencji naukowych, b) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, c) gromadzenie i udostępnianie księgozbioru z zakresu filozofii, d) współpracę interdyscyplinarną z innymi Towarzystwami, e) współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi oraz instytucjami w kraju i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych działaniami Towarzystwa zachęcamy do kontaktu z nami.