Przeskocz do treści

Czytanie Husserla

Doświadczenie i sąd Edmunda Husserla zostało opublikowane przez Ludwiga Landgrebe w 1939 roku. W dorobku naukowym autora Badań logicznych jest to praca wyjątkowa. Przede wszystkim w książce tej przedstawia się nowatorski, w porównaniu do Badań, model logiki, w którym sądy wyprowadza się z przedpredykatywnego doświadczenia, a nie w relacji do pozaczasowych "prawd w sobie". Praca ta rozwija także transcendentalne analizy świadomości zakorzenionej w świecie życia fenomenologii (Lebenswelt), genetycznej oraz podejmuje prezentuje pytania o rozumienie systematyczne opisy podstaw fenomenu horyzontu jako modelu świadomości przedpredykatywnej.

Chociaż trudno przecenić wartość tych analiz, Doświadczenie i sąd jest pracą kontrowersyjną. Wiadomo, że Husserl blokował publikację książki, twierdząc, że wiele zawartych w niej tez nie jest sformułowane dostatecznie precyzyjnie i jako takie prezentują jedynie wstępny poziom dalszych, pogłębionych analiz. Inną sprawą jest to, że Husserl wciąż przedefiniowywał podstawy budowanej przez niego w tym okresie fenomenologii genetycznej.

Fakt, że książka została opublikowana po śmierci Husserla bez akceptacji z jego strony zmian redakcyjnych, które wprowadził Landgrebe w oryginalnym tekście, otworzył dyskusję nad wartością tej pracy. Podczas gdy niektórzy odmawiają zasadności powoływania się na Doświadczenie i sąd jako autorską książkę Husserla, inni podkreślają, że zmiany wprowadzone przez Landgrebego nie są na tyle istotne, aby zmienić sens teorii Husserla.

Mimo że od publikacji pracy Husserla mija blisko osiem dekad, praca ta jest relatywnie mało znaną w polskim środowisku filozoficznym. Bez wątpienia może to zmienić polskie tłumaczenie opublikowane w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Aletheia w przekładzie Bogdana Barana.

Cykliczne seminarium Czytanie Husserla planujemy poświęcić lekturze tej pracy. Organizując to seminarium liczymy na żywe dyskusje nad tekstem oraz nad samą fenomenologią, jej wartością i zakresem możliwego wykorzystania. Podczas kolejnych spotkań planujemy wspólnie opracować kolejne fragmenty Doświadczenia i sądu.

Celem cyklicznego seminarium "Czytanie Husserla" jest nie tylko popularyzacja fenomenologii, ale także próba integracji środowiska akademickiego i włączenie do prac młodych adeptów fenomenologii. Z tego powodu seminarium jest otwarte na wszystkie zainteresowane osoby, zarówno na studentów, doktorantów, jak i na doświadczonych badaczy. Seminarium jest planowane na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

Kontakt:
dr Daniel Roland Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
e-email: dsobota@ifispan.waw.pl