Przeskocz do treści

Seminaria

17 XI 2017 r.
Andrzej Gielarowski: Seminarium nt. książki "Kryzys kultury – kryzys człowieka. Fenomenologiczna krytyka kultury: Husserl, Lévinas, Henry". (Wydawnictwo WAM, Kraków 2016)
[więcej]

30 VI 2017 r.
Seminarium nt. książek "Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura" Jarosława Jakubowskiego (Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2017) oraz "Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch" Daniela Soboty (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017)
[więcej]

04 IV 2017 r.
Michał Piekarski: Normatywność antycypacji a normatywność predykcji. Fenomenologiczne rozważania na tle teorii kodowania predykcyjnego.
[więcej]

08 XI 2017 r.
Peter Šajda: Martin Buber’s Philosophical Conversion
[więcej]

13 IX 2016 r.
Michael Gubser: Seminarium nt. książki "The Far Reaches. Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe". (Stanford University Press, Stanford 2014)
[więcej]

30 V 2016 r.
Małgorzata Grzegorzewska: Podmiot mówiący/obdarowany/oddany. Próba lektury angielskiej poezji metafizycznej w perspektywie fenomenologii donacji.
[więcej]

27 IV 2016 r.
Andrzej Gniazdowski: Seminarium nt. książki "Antynomie radykalizmu. Fenomenologia polityczna w Niemczech 1918-1933". (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015)
[więcej]

22 III 2016 r.
Witold Płotka: Seminarium nt. książki "Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy". (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015)
[więcej]

23 II 2016 r.
George Heffernan: Husserlowska fenomenologia egzystencji a problem sensu w życiu człowieka. (Husserl's Phenomenology of Existence and the Problem of Meaning in Human Life).
[więcej]

11 I 2016 r.
Carlos Lobo: Relatywność i to, co niezmienne w przeżyciu estetycznym według fenomenologii Husserla. (Relativity and Invariants in Aesthetic Experience Following Husserl's Phenomenology).
[więcej]

27 X 2015 r.
Daniel Roland Sobota: U źródeł ruchu fenomenologicznego. Życie i twórczość Johannesa Dauberta.
[więcej]

28 IX 2015 r.
Anthony Steinbock: Od zaskoczenia do daru. (From Surprise to Gift).
[więcej]

29-30 V 2015 r.
Seminarium grantu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Polski kartezjanizm – historia i perspektywy współczesne"
[więcej]

28 IV 2015 r.
Filip Gołaszewski: Pojęcie prawdy w filozofii Edmunda Husserla na przykładzie "Medytacji kartezjańskich".
[więcej]