Przeskocz do treści

Zarząd PTFen-u

Prof. IFiS PAN dr hab. Wojciech Starzyński
Prezes Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

dr Marek Pokropski
Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

dr hab. Witold Płotka
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

mgr Robert Ignatowicz
Skarbnik Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

dr Marzena Adamiak
Członkini Zarządu

dr Marcin Moskalewicz
Członek Zarządu