CFP

Prof. IFiS PAN dr hab. Wojciech Starzyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

dr Marek Pokropski

Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

dr Witold Płotka

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

mgr Robert Ignatowicz

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

dr Marzena Adamiak

Członkini Zarządu

dr Marcin Moskalewicz

Członek Zarządu